Eurozóna

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Eurozóna

Eurozóna je geografický a ekonomický region skládající se zemí Evropské unie, které přijaly euro za svou národní měnu. Na začátku roku 2019 šlo o Rakousko, Belgii, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Jedná se o jeden z největších ekonomických celků na světě jehož měna patří mezi nejlikvidnější. V roce 1992 byla podepsána Maastrichtská smlouva zakládající EU, která prohloubila koordinaci a kooperaci mezi členy. Pokud jde o ekonomickou kooperaci, stanovila tato smlouva kritéria pro přijetí jednotné měny. Jedním z parametrů této smlouvy je volný pohyb osob a kapitálu.

Menu Zavřít