Evropská komise

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Evropská komise

Evropská komise je instituce Evropské unie zodpovědná za navrhování legislativy, implementaci rozhodnutí, prosazování úmluv a dohod Evropské unie a organizování každodenní agendy/aktivit Evropské unie.

Členové Evropské komise skládají přísahu u Soudního dvoru EU, kde se zavazují respektovat dohody a úmluvy a zachovat si nestrannost a nezávislost po celou dobu trvání jejich mandátu. Členové EK jsou jmenováni Evropskou Radou a potvrzení Evropským parlamentem. Na každý členský stát připadá jeden představitel.

EK byla založena s cílem vytvořit nezávislou nadnárodní autoritu oddělenou od vlivu národních vlád. Mezi hlavními okruhy, za které je EK zodpovědna, jsou: vytváření střednědobých strategií, navrhování legislativy, zastupování EU v obchodních vyjednáváních, stanovování pravidel nebo sestavení rozpočtu EU.

Menu Zavřít