Efficient market theory

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Efficient market theory

Předpoklad, že všechny známé informace nabízené trhem jsou už zahrnuty v ceně. Tato teorie je odrazem fundamentální analýzy a také vysvětlením, jak trhy nemohou nikdy fungovat.

Menu Zavřít