Either-or order

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Either-or order

Dva současně zadané příkazy, kdy exekucí jednoho z nich dojde k automatickému zrušení druhého. Příklad takovéto objednávky je kombinace nákupní limitní objednávky s nákupní stop objednávkou. Nákupní limit objednávka se provede pouze, je-li tržní cena pod specifikovanou cenou a nákupní stop objednávka se provede, jakmile je tržní cena nad předem určenou cenou. Jakmile dojde k vyřízení jedné objednávky, druhá je zrušená.

Menu Zavřít