Ekonomika

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Ekonomika

Ekonomika představuje soubor vzájemně propojených oblastí výroby, spotřeby, rozdělování a výměny statků a služeb dané země nebo regionu. Synonymem ekonomiky může být hospodářství nebo ekonomický systém.

Opovídá na tři základní otázky: co vyrábět, jak vyrábět a pro koho vyrábět. Je ovlivňována danou kulturou, zákony, historií a geografií a dalšími faktory. Z tohoto důvodu nejsou zádné dvě ekonomiky stejné.

Rozlišují se čtyři základní typy ekonomik:
Tradiční - typická pro rozvojové země třetího světa
Tržní - založená na volném pohybu zboží, jehož cena je určena nabídkou a poptávkou
Centrálně řízená - zde hraje hlavní úlohu stát, který určuje ceny a co se bude v jakém množství vyrábět.
Smíšená - tržní ekonomika zčásti ovlivňována státem

Štítky:burza
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít