Elliott Wave theory

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Elliott Wave theory

Technika publikovaná R.N.Elliottem (1939) zastávající názor, že ceny akcií se řídí pravidelným rytmem nebo modelem 5 vln nahoru a 3 vln dolů, které tvoří kompletní cyklus 8 vln. 3 vlny dolů jsou řazeny jako korekce předcházejících 5 vln nahoru.

Menu Zavřít