Emerging markets

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Emerging markets

Emerging markets neboli rozvíjející se trhy jsou ekonomiky, které jsou na cestě stát se rozvinutými ekonomikami. Zařazení mezi stupně rozvinutosti ekonomiky je určené na základně různých socio-ekonomických faktorů.

Rozvíjející se trhy jsou zajímavou investiční příležitostí díky jejich velkému potenciálu rychlého ekonomického růstu. S vyššími zisky se ale pojí vyšší míra rizika plynoucí z nestabilního politického prostředí, problémů s infrastukturou nebo nestabilní měny.

Jednotná klasifikace trhů podle stupně rozvinutosti neexistuje, vlastní žebříček vytváří například MMF, Morgan Stanley Capital International (MSCI) nebo S&P. K roku 2019 se mezi nimi nachází: Brazílie, Čile, Čína, Filipíny, Indie, Indonézie, Jižní Afrika, Kolumbie, Maďarsko, Malajzije, Mexiko, Peru, Rusko, Thajsko a Turecko (MSCI a S&P tam řadí i Českou republiku).

Menu Zavřít