Euribor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Euribor

EURIBOR je zkratka pro Euro Interbank Offered Rate, což je sazba na mezibankovním trhu, za kterou jedna banka nabízí jiným bankám uložení termínovaného vkladu denominovaného v Euro. EURIBOR je referenční sazba hospodářské a měnové unie, která vznikla v roce 1999 (stejně jako společná měna Euro).

EURIBOR spravuje European Money Markets Institue (Evropský institut pro peněžní trhy). Vybrané banky (tzv. Panel Banks) každý den zadávají odhady sazby, za které by na mezibankonvím trhu eurozóny byla jedna banka ochotna přijmout termínovaný vklad od jiné banky (ze všech odhadů se eliminuje 15% nejvyšších a nejnižších sazeb a zbytek se zprůměruje na 3 desetinná místa).

Sazby EURIBOR jsou kótované vždy jako spotové, 1týdenní, 2týdenní, 3týdenní a poté 12 dalších splatností od jednoho do 12 měsíců.

Menu Zavřít