EBITDA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
EBITDA

EBITDA znamená earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů. Tento ukazatel měří finanční výkonnost firmy a používá se jako alternativa k ukazatelům výnosnosti nebo čistého zisku.

EBITDA je v podstatě čistý zisk, pokud k němu přidáme úroky, daně a odpisy. Slouží k porovnání firem v osvětví, neboť odstraňuje vliv finančních a kapitálových nákladů. Z tohoto důvodu však může být pro celkový obraz o firmě zavádějící.

Nejlépe jím zle zjistit, jak je firma schopna generovat zisky ze samotných prodejů. Pokud od EBITDA odečteme odpisy, získáme EBIT.

Menu Zavřít