EBIT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
EBIT

EBIT je zisk před zdaněním a úroky (earnings before interest and taxes) a značí ziskovost firmy. Označuje se také jako provozní zisk. Pokud bychom EBIT zvýšili o odpisy, získáme EBITDA.

Lze ho spočítat takto:
EBIT = výnosy - provozní náklady
EBIT = zistý zisk - úroky - daně

Provozní zisk značí, jak se firmě daří generovat zisky ze své činnosti, aniž bychom brali v úvahu kapitálovou strukturu (náklady na kapitál) a daňové zatížení, které nás například v případě, že chceme firmu koupit, nezajímají. 

Menu Zavřít