Earnings multiple

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Earnings multiple

Častěji nazývané jako procento ceny/výdělků (P/E ratio). Nejběžněji používaná metoda k určení opravdové ceny akcie. Vypočítá se jako tržní hodnota akcie vydělená zdaněnými výdělky za období jednoho roku. Čím větší hodnota earnings multiple, tím více jsou investoři ochotni platit za každý dolar ročních výdělků.

Menu Zavřít