Earning per share (EPS)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Earning per share (EPS)

EPS (earnings per share) znamená zisk na akcii. Tento ukazatel vydřuje rentabilitu firmy. Vypočítá se jako podíl zisku po zdanění a výplatě dividen a počtu kmenových akcií.

Jedná se o nejdůležitější ukazatel určující cenu akcie. Je také významným komponentem výpočtu P/E, kde E odkazuje na EPS. Poměrem ceny akcie a zisku na akcii může investor získat informaci o férové tržní ceně akcie - kolik je trh ochoten zaplatit za akcii při současných ziscích/ziskovosit společnosti.

EPS je významným ukazatelem používaným v oceňování podniku, protože vyjadřuje rentabilitu firmy na bázi zisku na akcii, jelikož počet akcií se může měnit a celkový zisk nemusí být pro investory dostatečně kvalitní informací o rentabilitě firmy.

Štítky:akcie burza
Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít