Warrant

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Warrant

Warrant je derivát, který nám dává, dokud neexspiruje, právo nikoliv povinnost koupit nebo prodat cenný papír, obvykle akcii, za určitou cenu. Cena podkladového aktiva se nazývá strike price. Americké warranty se mohou uplatnit kdykoliv pres exspirací, Evropské jen při exspiraci.

Rozlišujeme call warranty s nákupním právem a put warranty s prodejním. V tomto se podobají opcím. Liší se tím, že je obvykle vydává sama společnost, nikoliv 3. strana a tím, že se obchodují více na OTC než na burze. Investoři je nemohou vypisovat tak jako opce. Warranty mají také obvykle delší životnost.

Tradiční warranty se vystavují s dluhopisy, které pak mají obvykle nižší výnos, dají se však od dluhopisu oddělit a prodat před exspirací na sekundárním trhu. Kromě toho existují ještě warranty, které nelze takto oddělit nebo tzv. nahé warranty, které se vystavují samostatně. Dále existují například kryté warranty typické pro finanční instituce, které mohou mimo jiné zahrnovat  i měny nebo komodity.

Menu Zavřít