Standstill agreement

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Standstill agreement

Stabilizační dohoda, úmluva mezi věřitelem a dlužníkem, která upravuje nové podmínky a limity daného úvěru. Typické pro dohodu tohoto typu je odložení platebních závazků.

Menu Zavřít