Syndikované úvěry

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Syndikované úvěry

Úvěr, který je poskytován dvěma a více věřiteli (bankami). Tito věřitelé uzavírají s klientem společnou úvěrovou smlouvu (syndikační) a dále se spolupodílejí na benefitu ze zajišťovacích dokumentů. V praxi se jedná o úvěry větších objemů, nejčastěji střednědobé a dlouhodobé. Tyto úvěry jsou poskytovány jako termínované nebo revolvingové, na všeobecné zdrojové potřeby klientů nebo na konkrétní projekty. Úvěry mohou být poskytnuté resp. využitelné v jedné nebo více měnách.

Menu Zavřít