Svolatelný dluhopis (callable bond)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Svolatelný dluhopis (callable bond)

Dluhopis s vloženou opcí (případně s několika vloženými opcemi) s právem emitenta na koupi dluhopisu za stanovenou cenu v určitý okamžik před plánovanou splatností dluhopisu. Evropskou opci (nebo Americkou opci) není možné oddělit od dluhopisu a obchodovat s ní samostatně. Znamená to že emitent kupuje při emisi dluhopisu také opci, přičemž prémie je zahrnuta v jednotlivých kuponech. V porovnání s běžným dluhopisem s pevnými kupony musí být u svolatelného dluhopisu kupony vyšší, tj. investoři za prodanou opci požadují vyšší kupony. Navýšení kuponů diskontované k okamžiku emise dluhopisu představuje opční prémii. Úrokové náklady emitenta (tj. úrokové výnosy investora) jsou v porovnání s běžným dluhopisem vyšší. Pokud se během životnosti svolatelného dluhopisu úrokové míry sníží, pak je pro emitenta výhodné opci realizovat, neboť může emitovat jiné dluhopisy s nižší úrokovou mírou. Rozhodne li se emitent pro realizaci opce, potom tento záměr musí oznámit investorům s určitým časovým předstihem.

Menu Zavřít