Stock Picking

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Stock Picking

\"Je investiční strategie, která doslova znamená \"\"vybrat (jedinou) akcii\"\". Cílem této strategie je najít individuální akcie (popřípadě cenné papíry obecně), které jsou trhem podhodnoceny.\"

Menu Zavřít