Scoring

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Scoring

Scoring je proces, kterým se hodnotí nějaká věc. Nejčastěji se s ním sektáme ve spojení s úvěrem, kdy se hodnotí klientova budoucí schopnost splácet závazek. Scoring se používá také na hodnocení fondů, kde se uplatňují různá kritéria jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků nebo výše poplatků.

Mezi investory je uznávaný a často využívaný scoring fondů od společnosti Morningstar. Fondy hodnotí na základě výkonnosti upravené o složku rizika a nákladů a porovnává je s ostatními fondy ve skupině. Každý fond je hodnocený pro období 3, 5 a 10 let, z kterých vytvoří hodnocení jedné až pěti hvězdiček.

Je důležité mít na paměti, že scoring není investiční doporučení.

Menu Zavřít