Šedá ekonomika

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Šedá ekonomika

Šedá ekonomika označuje ekonomickou aktivitu a obchodní transakce, které nejsou registrované a přiznané k dani. Součástí šedé ekonomiky nemusí být jen nelegální činnosti jako je výroba a distribuce drog, ale i celkem běžná zaměstnání jako je právník, zahradník nebo práce ve stavebnictví.

Šedou ekonomikou označujeme práci načerno, ale i tzv. barter, kdy za nějakou vykonanou práci "zaplatím" protistraně poskytnutím jiné služby nebo v naturáliích. Jednoduše řečeno jde o jakoukoliv aktivitu, která není monitorovaná a kontrolovaná státem a neplatí se z ní daně.

Pro státy je to obrovský problém, protože se jednak nezapočítává do HDP a neplynou z něj příjmy do státní kasy.

Menu Zavřít