Securitizace

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Securitizace

Podle Mezinárodních účetních standardů se jedná o proces, kdy finanční aktivum se transformuje na Cenný papír zajištěný aktivy. Obvykle se takto označuje převod pohledávek (často relativně nelikvidních), které vytvořila finanční instituce, do jiného subjektu (např. Společnost se speciálním účelem) s tím, že tento subjekt emituje své cenné papíry kryté převedenými aktivy. Cenné papíry se prodají na kapitálovém trhu investorům. Cenné papíry obvykle mají různé priority splácení. Průběh splátek může být bez rekurzu či s rekurzem. V mnoha případech se tak investorům podaří prodat špatná aktiva za cenu, která je vyšší než cena při přímém prodeji těchto aktiv. Investoři se nechají přesvědčit, aby za vysokou cenu koupili něco, co je v podstatě špatné. Této lsti se dosáhne tím,že operace je pro investory silně neprůhledná, neboť pouze finanční instituce převádějící pohledávky dobře ví, jakou hodnotu sekuritizovaná finanční aktiva ve skutečnosti mají. Někdy se sekuritizací také rozumí nahrazení financování podniků bankovními úvěry emisí podnikových dluhových cenných papírů.

Menu Zavřít