Složený úrok (Compound Interest)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Složený úrok (Compound Interest)

Peníze uložené v bance vydělávají úroky. Tyto úroky začínají vydělávat další úroky, které jsou výsledkem složeného úročení. Úroky z úroků vznikají i při reinvestování výnosů a dividend u podílových fondů. Z důvodu složeného úročení jsou tak peníze schopny růst rychleji než když jsou zisky z investice vybírány z účtu pryč.

Menu Zavřít