Small cap

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Small cap

Jedná se o společnosti s malou tržní kapitalizací (existuje více definic, ačkoliv nejčastěji se za malou tržní kapitalizaci považuje kapitalizace v pásmu 250 milionů až 1 miliardy dolarů).

Menu Zavřít