Selling short

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Selling short

Půjčování a následné prodávání cenných papírů se záměrem nahradit tuto půjčku za nižší cenu. Selling short je naprosto stejné jako buying long, pouze se vymění nákupní ceny za prodejní a vice versa. Zisk je rozdíl mezi prodejní (vstupní) cenou a nákupní cenou.

Menu Zavřít