Sector

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Sector

Sector znamená v překladu část ekonomiky, sektor. Základní rozdělení sektorů z ekonomického hlediska je primární, sekundární, terciální.

Primární sektor zahrnuje těžbu a zpracování přírodních surovin (např. pšenice, dřevo, uhlí nebo železo). V sekundárním sektoru se vytěžené a zpracované suroviny přeměňují na hotové výrobky. Terciální sektor zahrnuje poskytování služeb spotřebitelům a výrobcům (například bankovnictví, vzdělávání nebo zdravotnictví).

Koncem 20. století začali ekonomové přídávat k těmto tradičním sektorům i kvartérní, zaměřený na informační a znalostní služby, a kvintární, rozhodovací (může jít o rozhodování o společnosti nebo ekonomice). V kvintárním sektoru najdeme hlavně výkonné ředitele a nejvyšší představitele vlády.

Menu Zavřít