Secondary market

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Secondary market

Trh, ve kterém investor kupuje cenné papíry od jiného investora, místo aby je kupoval přímo od vydavatele akcií, jako v případě primárního trhu.

Menu Zavřít