SICAV (Société d´Investissement a Capital Variable)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
SICAV (Société d´Investissement a Capital Variable)

Typ zahraničních otevřených fondů. Správcem těchto fondů je lucemburská investiční banka Kredietbank S.A. Luxembourgeoise (KBL). Banka KBL je jednou z největších finančních institucí působících v lucemburském finančním centru. Všechny podílové fondy SICAV spravované KBL podléhají velmi přísné regulaci ze strany lucemburských orgánů státního dozoru. Kombinace tohoto přísného dohledu a vysoké profesionality správce je zárukou bezpečnosti investovaných prostředků a zároveň příslibem možných výnosů.

Menu Zavřít