Short-term gain or loss

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Short-term gain or loss

Zisk nebo ztráta kapitálu na investici, která byla držena méně než minimální množství času (často rok a den). Krátkodobý zisk má obvykle za následek vyšší daňovou sazbu než dlouhodobý zisk

Menu Zavřít