Swiftové zprávy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Swiftové zprávy

SWIFT zkr. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Jde o systém spojení mezi bankami na celém světě, který slouží k mezinárodní komunikaci a i k výměně zpráv. Systém přenáší veškeré zprávy bezodkladně, přičemž jeho obrovskou výhodou je rychlost a bezpečnost. Veškeré přenosy dat jsou enkryptovány. Proti eventuálním změnám v textu jsou veškeré zprávy zabezpečeny tzv. autentikací (klíčování). Aby byla banka připojena na tento systém, musí splnit některé velmi tvrdé bezpečnostní i jiné podmínky. Dokumentární akreditiv - Písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejího klienta (příkazce), že poskytne třetí osobě nebo na její řád (beneficientovi, oprávněnému) určité peněžní plnění, jestliže budou do určité doby splněny podmínky akreditivu (stanovené kupujícím). Dokumentární akreditiv je stále jedním z nejdůležitějších a nejpoužívanějších platebních instrumentů v mezinárodním obchodě. Je však výhodný i v tuzemském obchodě, a to jak při řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak i např. při koupi či prodeji nemovitosti. Dokumentární inkaso - Forma platebního styku, kdy je vydání dokumentů a případně uvolnění zboží podmíněno zaplacením, akceptací směnky či splněním jiných podmínek ze strany dovozce/odběratele. To znamená, že dokumentární inkaso je možné používat jak v tuzemském, tak zahraničním platebním styku. Dokumentární inkaso znamená vždy jen platební závazek pro dovozce/odběratele, nikoli pro banku, která v případě otevření dokumentárního inkasa nevstupuje do platebního závazku, ale pouze zprostředkovává oběh dokumentů a tok peněz.

Menu Zavřít