Spoludlužník (spolužadatel)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Spoludlužník (spolužadatel)

Spoludlužník je ten subjekt, který má témuž věřiteli (jako dlužník) splatit dluh společně a nerozdílně.

Menu Zavřít