Státní rozpočet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Státní rozpočet

Státní rozpočet je finanční výkaz, který se sestavuje na rok a reprezentuje plánované příjmy a výdaje státu rozdělené do kapitol. Rozpočet je určený každý rok připraven Ministerstvem financí ve spolupráci se správci kapitol, samosprávnými celky a státními fondy. 

Při jeho sestavování se vychází z rozpočtu minulého roku s přihlédnutím na hospodářské cíle, předpokládaný vývoj ekonomiky a pod. Návrh rozpočtu se potom předkládá ke schválení vládě a potém Poslanecké sněmovně.

Rozpočet se připravuje jako vyrovnaný, přebytkový nebo deficitní. U posledního jmenovaného musí být splněna podmínka dle Maastrichtských kritérii, že schodek nepřekročí 3% HDP.

Menu Zavřít