Deficit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Deficit

Deficit je opakem přebytku. Jedná se o sumu, která znamená negativní rozdíl mezi peněžními příjmy a výdaji, což v případě firmy znamená ztrátu a v případě zahraničního obchodu situaci, kdy dovoz překročil vývoz.

Rozpočtový deficit veřejných financí ukazuje na rozdíl mezi výdaji a příjmy státních financí. Tato situace znamená dodatečné zatížení pro státní pokladnu, neboť ta je nucena si půjčovat. Výše úroku těchto půjček je určována důvěrou ve schopnost vlády dluh splácet.

Deficit nemusí nutně znamenat špatné hospodaření. Podle ekonomické teorie může například vláda zvyšovat výdaje v období snížené poptávky (krize) a tím její negativní dopady (propuštění, bankroty) vyrovnávat do doby, než soukromá poptávka posílí.

Menu Zavřít