Stockholder

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Stockholder

Osoba vlastnící akcie společnosti nebo společného fondu. Pro akcie společnosti, platí právo na deklarované dividendy a hlasovací právo na určitých firemních záležitostech, včetně správní rady.

Menu Zavřít