Soft commodities

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Soft commodities

Tzv.měkké komodity, neboli všechno zboží, které je obchodovatelné na komoditním trhu a není to kov, energie, olej nebo finanční instrument. Příkladem je třeba pšenice.

Menu Zavřít