Směnka

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Směnka

Směnka je obchododvatelný cenný papír, kterým se dlužník zavazuje zaplatit majitelovi směnky v určitém čase, na určitém místě dohodnutou peněžní čásku. Splnění závazku je právně vymahatelné, představuje tak i bezpěčnostní prostředek.

Rozlišujeme směnky cizí, kde cenný papír obstahuje platební příkaz a směnky vlastní, kdy se jedná o směnkový příslib na zaplacení dlužné částky.

Ve směnce nemusí být uvedený důvod závazku, je přípustné uvést jen pěněžní plnění a musí obsahovat zákonem uvedené údaje jako označení, že jde o směnku, příslib nebo příkaz zaplatit určitou sumu, splatnost, místo zaplacení, jméno toho, komu má být zaplaceno, jméno toho, kdo musí zaplatit, datum a místo vystavení a podpis vystavovatele směnky.

Menu Zavřít