Středisko cenných papírů (SCP)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Středisko cenných papírů (SCP)

Vede jednotné evidence zaknihovaných cenných papírů formou registru emitentů (emisí) na účtech majitelů těchto cenných papírů a další služby související s těmito cennými papíry. Slouží jako informační servis pro účastníky kapitálového trhu, obsahující především informace o rozhodnutích Komise pro cenné papíry a vyhláškách Ministerstva financí ČR a informace poskytnuté emitenty, případně majiteli veřejně obchodovatelných cenných papírů.

Menu Zavřít