Slovník obchodních pojmů - B

Začínáte obchodovat na burze? Setkáváte se neustále s novými termíny? Je to někdy matoucí, že? Proto jsme pro vás připravili tento slovník pojmů pro tradery.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu

b/e

B/e je zkratka pro break-even point, což je u akcií nebo futures kontraktů bod,…

Back - testing

Strategie vyzkoušená na historických datech a poté aplikována na nových datech,…

Back office (back office)

Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a…

Bailing out

Okamžité prodání cenného papíru, jehož cena prudce klesá.

Balance sheet

Balance sheet neboli rozvaha je finanční výkaz, který shrnuje všechna aktiva a…

Balancovaný fond (smíšený)

Fond, který investuje současně do akcií, obligací i do instrumentů peněžního…

Bankovní dohled

Dohled nad jednotlivými komerčními bankami za účelem zajištění dodržování…

Bar charts

Bar charts neboli čárkové grafy jsou kromě čárového a svíčkového grafu jeden z…

Basic earnings per share

Výdělky na akcii.

Basket

Basket je skupina několika cenných papírů, které se používají pro simultánní…

Bazický bod

Setina procenta.

Bbble theory

Teorie, která věří, že cenný papír občas vzroste výš, než je jeho fundamentální…

Bear market

Medvědí trh, na kterém akcie klesají, často na velmi dlouhou dobu. Opakem je…

Bearish

Medvědí, klesající trh, sektor nebo příslušné cenné papíry. Opakem je bullish…

Behavioral finance

Teorie zastávající názor, že chování cen na burze je přímo úměrné psychologii…

Benchmark

Benchmark je určitý standard výnosnosti, vůči kterému se porovnávají ostatní…

Best bid

Nejvyšší cena, kterou byl někdo ochotný zaplatit za příslušné cenné papíry.

Beta

Beta měří volatilitu nebo systematické riziko cenného papíru nebo portfolia ve…

Bezkuponový dluhopis (non-coupon bond)

Dluhopis, který v období od emise do úplného splacení není spojen s kuponovými…

Bias

Bias (předpojatost) je lidská tendence upřednostňovat informace, které…

BIC (Bohemian Identification Code)

Identifikační kód cenného papíru, který v prvních 3 znacích (tzv. prefix) uvádí…

Bid

Bid cena je cena, kterou je ochoten kupující zaplatit za cenný papír, komoditu…

Bid Rate (Nabídka ke koupi)

Sazba, při které si obchodník přeje měnu nakupovat.

Bid/Ask Spread

Rozdíl mezi cenou bidu a offeru, nejrozšířeněji používané měřítko tržní…

Bidding up

Situace, ve které rostoucí cena cenného papíru přinutí investory neustále…

Big Figure

Dealerský výraz vztahující se k prvním několika číslicím devizového kurzu. Tyto…

Bílý rytíř

viz White Knight

Binary options

Binární opce jsou finanční produkt, kde kupec v závislosti na tom, zda opce…

Bitcoin

Bitcoin (BTC) je kryptoměna neboli elektronická hotovost. Jedná se o digitální…

Bitcoin miner

Bitcoin miner je někdo, kdo aktivně těží bitcoin za účelem získání nově…

Bitcoin wallet

Bitcoin wallet je software, ve kterém jsou uloženy bitcoiny. Ty tam technicky…

Black - scholes option pricing model

Model vyvinutý k odhadu tržní hodnoty opčních smluv. Poměrně složité…

Black Box

Black box je předem připravený program s jistým skrytým nastavením, který za…

Blokové obchody

Burzovní obchody s cennými papíry, které jsou soustředěny do skupin o určitém…

Bloomberg

Oficiálně Bloomberg Terminal je počítačový software, který umožňuje…

Blow - off top

Prudké a rychlé zvýšení ceny následované prudkým a rychlým poklesem ceny.

Blowout

Rychlý prodej všech podílů nové nabídky akcií.

Blue chip investor

Uznávaný a zkušený investor s dobrým jménem.

Blue Chips

Blue Chips jsou akcie velkých, zavedených a finančně silných společností, které…

BÖGA

Data zachycují veškeré burzovní a mimoburzovní objemy obchodů s certifikáty na…

Bollinger bands

Bollinger bands je nástroj technické analýzy charakteristický pásmem tvořeným…

Bonds

Bond (dluhopis) je finanční instrument s fixním příjmem reprezentující půjčku…

Bonita

Bonita označuje stupeň schopnosti dlužníka dostát novým závazkům. Je primárně…

BONO

BONO je zkratka pro Best of Nasdaq Options, jedná se o primární datový zdroj z…

Bonus shares

Akcie, které společností bezplatně vydávají svým akcionářům.

Book

Book označuje portfolio finančních instrumentů držených obchodníky nebo…

Book value

Konečná hodnota aktiv společnosti tak, jak jsou zveřejněny na účtech.

Bookbuilding

Prodej akcií, při kterém investiční banka sbírá cenové nabídky od potenciálních…

Borrowed stock

Akcie v krátkém prodeji, kdy si je prodejce půjčí od svého makléře a následně…

Bottom-up

Bottom-up je investiční přístup, který se soustředí na jednotlivé akcie a…

Breadth

Zlomek celkového trhu, který je zapojen při pohybu trhu nahoru nebo dolu.

Breadth-of-market theory

Metoda technické analýzy, která předpovídá sílu trhu. Je založena na počtu…

Break-even (point)

Break-even point je u akcií nebo futures kontraktů bod, kdy se cena dostane na…

Breakaway gap

Když cena odskočí od cenové úrovně, kde se pohybovala po několik dnůol nebo…

Breakout

Breakout je pohyb ceny cenného papíru, kdy dojde k proražení cenové hladiny,…

Brexit

Brexit je novotvar, který vznikl spojením slov British a exit a označuje odchod…

BRICS

BRICS je zkratka pro hospodářské seskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a…

Britská libra

Britská libra neboli libra šterlinků je oficiální měnou Spojeného království…

Broker

Broker neboli makléř je fyzická nebo právnická osoba oprávněná pro své…

Broker Consulting

Broker Consulting je česká finančně poradenská firma založená roku 1998, od…

Broker recommendation

Doporučení příslušného analytika k nákupu či prodeji cenných papírů. Většina…

Brokerage

Brokerage neboli makléř je fyzická nebo právnická osoba oprávněná pro své…

Bull spread

Opční strategie, při které se kupuje opce s krátkou dobou vypršení a zároveň…

Bull straddle

Opční strategie, při které otevřeme dlouhou pozici jak v put, tak v call opci.

Bundesbank

Německá centrální banka.

Burn-rate

Doslova znamená rychlost spalování. Je to částka peněz, kterou společnost…

Burza

Burza je tržiště, na kterém zle obchodovat cenné papíry, komodity, deriváty a…

Burza cenných papírů Praha (BCPP)

Instituce, která je na základě povolení Ministerstva financí ČR oprávněna…

Burzovní index

Index PX 50, který je veden jako oficiální index pražské burzy cenných papírů.…

Burzovní komora

Statutární orgán Burzy cenných papírů Praha, který řídí její činnost a jedná…

Burzovní kontrakt (exchange contract)

Kontakt, který pro účastníky trhu zprostředkovává burza. Z hlediska vypořádání…

Burzovní makléř

Burzovní makléř neboli broker je fyzická nebo právnická osoba oprávněná pro své…

Burzovní předpisy

Soubor pravidel a statutů, která vymezují práva a povinnosti jednotlivých…

Burzovní rozhodčí soud

Stálý rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, který působí jako nezávislý…

Business angel (anděl)

Zpravidla úspěšný a zkušený podnikatel či investor investující nevelké finanční…

Business plan

Byznys plán je písemný dokument, který detailně popisuje, jak chce nějaký…

Business risk

Riziko spjaté s obchodní strategií, kterou daná společnost podstoupí. Toto…

Buy

Buy znamená nakupovat. Může se jednat o doporučení nakupovat nebo o tržní…

Buy and hold

Investiční plán na základě historického trendu trhu. Mnoho investorů nakoupí…

Buy and write

Poměrně velmi účinná a konzervativní strategie, při které se nakoupí akcie a na…

Buy on close

Objednávka na koupi cenných papírů na konci obchodní seance v ceně uvnitř…

Buy on opening

Objednávka ke koupi na začátku obchodního dne.

Buy order

Specifické instrukce makléřovi ke koupi cenných papírů.

Buy stop order

Nákupní příkaz, který je otevřený do té doby, dokud tržní cena nevzroste ke…

Buy-side

Skupina, která má na finanční trhy býčí náhled a kupuje cenné papíry. Opakem je…

Buyback

Situace, kdy se společnost rozhodne koupit od investorů zpět vlastní akcie.…

Buying on margin

Riskantní strategie zahrnující nákup cenných papírů, derivátů s vypůjčenými…

Býčí trh (Bull Market)

Období,v jehož průběhu ceny akcií nebo dluhopisů rostou. Obvykle indikuje…

Býk (bull či hussista)

Slangový výraz pro toho, kdo očekává, že hodnota cenných papírů poroste. Jde…

Býk a medvěd

Býk je investor, který si myslí, že trh, odvětví nebo nějaký konkrétní cenný…

Byznys

Byznys se definuje jako organizace, která se zabývá ziskovou činností. Tato…

Byznys plán

Byznys plán je písemný dokument, který detailně popisuje, jak chce nějaký…

Zeptejte se na pojem

Nevíte si rady s termínem? Pomůžeme vám. Dejte nám vědět, čemu nemůžete přijít na kloub a my to ve slovníku vysvětlíme a definici vám pošleme e-mailem. Do políčka vkládejte vždy pouze jeden pojem.

* Povinné údaje
Menu Zavřít