Behavioral finance

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Behavioral finance

Teorie zastávající názor, že chování cen na burze je přímo úměrné psychologii účastníků trhu. Jako příklad můžeme uvést náhlý propad ceny akcie bez výrazné změny fundamentálních hodnot příslušné společnosti. Tuto situaci vysvětluje teorie jako příklad davového šílenství, které nebude mít dlouhé trvání a v rozporu s davem doporučuje akcie naopak prodávat než kupovat.

Menu Zavřít