Balance sheet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Balance sheet

Balance sheet neboli rozvaha je finanční výkaz, který shrnuje všechna aktiva a pasiva společnosti v určitém čase. Zjistíme z ní kolik toho společnost vlastní, kolik dluží a jaké je jmění vlastníků. Obvykle se používá současně s výkazem příjmů a ztrát a cashflow k fundamentální analýze a výpočtu poměrových ukazatelů.

Rozvaha má dvě strany, aktiva a pasiva. Tyto dvě strany se vždy rovnají, protože se složka pasiv vlastní kapitál dopočítává:

Vlastní kapitál (část pasiv) = aktiva - závazky (část pasiv)

Rozvaha nám může pomoci nahlédnout do majetkové struktury podniku, nelze ji však přeceňovat, jedná se o fotografii filmu. Nezobrazuje trendy, neukazuje prostředí firmy, její vize ani lidský kapitál. 

Související články
Další články
Menu Zavřít