Vše na téma: fundamentální analýza

Články na téma: fundamentální analýza

Slovník na téma: fundamentální analýza
  • Balance sheet neboli rozvaha je finanční výkaz, který shrnuje všechna aktiva a pasiva společnosti v určitém čase.…
  • Bottom-up je investiční přístup, který se soustředí na jednotlivé akcie a neklade důraz na makroekonomycké a tržní…
  • Emitent je obvykle právnická osoba, která vydává a prodává cenné papíry. Může jít o korporace, investiční trusty nebo i…
  • Filter je set kritérií, která mají pomoci investorovi zestručnit a zjednodušit svět investic nastavením podmínek, které…
Další pojmy na téma: fundamentální analýza
Menu Zavřít