Filter

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Filter

Filter je set kritérií, která mají pomoci investorovi zestručnit a zjednodušit svět investic nastavením podmínek, které považuje za nejdůležitější. Kritéria mohou být nastavena tak, aby přinášela požadované investiční cíle nebo vyhovovala specifickému investičnímu stylu. Tento proces se také nazývá screening.

Filtrem z hlediska fundamentu může být rozvaha a informace jako volné cash-flow, výnosy, míra vlastního kapitálu a další. Mohou nás například zajímat především velké společnosti, které platí dividendu a vynecháme společnosti s nízkým růstem.

Pokud jde o filtry technické analýzy může například obchodník vyžadovat, aby daná akcie byla pro nákup nad 200denním klouzavým průměrem, musí mít dostatečné momentum nebo vyhovující price action formaci.

Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít