Výnosy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Výnosy

Výnosy označují množství finančních prostředků, které firma obdrží během určitého období za prodej svých výrobků, zboží nebo služeb, přitom není podmínkou, aby proběhl samotný převod peněz.

Do skupiny výnosů spadají tržby z prodeje výkonů hlavní činnosti (vypočítáme je jako cenu výrobků/zboží/služby krát počet prodaných kusů/množsví), finanční výnosy (úroky, pronájem majetku, prodej CP apod.) a mimořádné výnosy (například výplata pojistného plnění).

Výnosy se v podvojném účetnictví vykazují podle lokálních účetních standardů nebo podle mezinárodních jako jsou IFRS nebo US GAAP.

Menu Zavřít