GAAP

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
GAAP

GAAP je zkratka pro generally accepted accounting principles (obecně přijímané účetní principy) představující účetní standardy a procedury, které musí firmy a jejich účetní dodržovat při sestavování finančních výkazů. Jedná se kombinaci nařízení a obecně přijímaných způsobů, jak zaznamenávat účetní informace.

Snahou těchto principů je stanovit určitou úroveň konzistentnosti v účetních výkazech tak, aby bylo pro investory snazší zjistit důležité informace a bylo možné porovnávat finanční informace různých společností.

Především americké společnosti obchodující se na amerických burzách musí tyto principy dodržovat. Nicméně i tak se v nich mohou vyskytovat chyby a nepřesnosti, které mohou mít za účel mást investora. Od roku 2007 stačí pro neamerické firmy na amerických burzách, aby splňovaly kritéria IFRS (international financial reporting standards).

Menu Zavřít