V praxi obchodníka se setkáte se třemi základními analytickými postupy – existuje analýza zveřejněných informací (fundamentální), analýza grafů (technická) a analýza psychologická, jež se často uvádí jako součást analýzy technické. Buďte připraveni na fakt, že mezi příznivci základních analýz panuje odvěká nevraživost, příznivci jedné popírají funkčnost té druhé. Nicméně, fungují všechny, dokonce existují i jejich kombinace.

Dodejme ještě také, že existuje i analýza intuitivní, která je ale v amatérském podání podobná ruletě – obchodníci reagují na tipy z médií, od brokerů nebo od známých a sami přesně nevědí, proč nakupují nebo prodávají. Riziko ztráty je velké.

Technická analýza – v centru dění je cena a objem

Technická analýza studuje nabídku a poptávku po daném instrumentu a využívá k tomu cenu a objem obchodů. Je postavena na základě historického opakování cen, které se s velkou pravděpodobností opakují i v budoucnosti. Technickou analýzu s oblibou používají nejlepší obchodníci světa – všechny informace, které ovlivňují cenu se totiž vždy objeví nejdříve na grafu, teprve pak na ně zareaguje veřejnost.

Tip: Technická analýza předpokládá, že cena se pohybuje v trendech (býčí a medvědí) nebo jde do strany. Předmětem této analýzy jsou graficky znázorněné časové řady tržních cen a objemů obchodů.

Technická analýza prakticky? Obchodník se pokouší rozpoznat v pohybu kursu určitou formaci, která už v minulosti měla větší pravděpodobnost určitého vývoje ceny. Podle toho pak časuje nákup a prodej cenného papíru. Při analýze využívá grafické metody (linie podpory a odporu, technické vzory – prapory, klíny atd.) a technické indikátory (např. klouzavé průměry, oscilátory apod.).

Technická analýza pracuje s tzv. trendy, které mají čtyři fáze:

 • Klesající fáze (Bear Market – medvědí trh – Downtrend)
 • Postranní fáze akumulační (side ways – accumulation )
 • Růstová fáze (Bull Market – býčí trh – Uptrend)
 • Postranní fáze distribuční (sideways – distribution)

Zkoumání grafů pomocí linií a formací – podle této metody je možné vyvodit, jestli cena bude pokračovat v trendu (trojúhelníky a klíny), nebo zda jej přeruší (vlajky a prapory) či změní (hlava-ramena).

Zkoumání klouzavých průměrů a indikátorů pomáhá získat informace o situaci na trhu a odhadnout rozhodovací signály pro nákup či prodej apod. Tyto signály upozorňují na situace, kdy je trh nasycen a lze očekávat brzký pokles, a naopak, kdy nasycen není a lze očekávat oživení spojené s růstem kursů. Používané indikátory jsou např. momentum, index relativní síly, linie růstu a poklesu (AD-Linie), míra změny a další. Jmenované indikátory pracují se zpožděním a jsou často odvozovány přímo z ceny, tedy z informace, která již v grafu přímo obsažena je.

Tip: Technická analýze nejlépe funguje v krátkodobém a střednědobém měřítku.

Fundamentální analýza – cesta k nalezení vnitřní hodnoty

Je nejstarší metodou při výběru akcií, komodit, měn nebo tržních indexů. Finanční experti a analytici ji  používají při ohodnocování společností na základě vnějších i vnitropodnikových vlivů, výdělků, hmotného a nehmotného majetku, množství volných peněz, hospodaření a dalších kritérií. Teprve pak je odhadnuta cena akcií.

Fundamentální analýza pracuje s tzv. vnitřní hodnotou (fair-value) a hledá podhodnocené nebo naopak nadhodnocené investiční instrumenty, přičemž má k ruce vícero indikátorů a ukazatelů. Základní ukazatele podle zdrojových dat jsou rozdělovány na předstihové, současné a zaostávající.

Fundamentální analýza má tři úrovně:

 • Globální analýza (makroekonomická) zkoumá národní a globální hospodářskou situaci a analyzuje makroekonomické
 • Odvětvová analýza se zaměřuje na vývoj v jednotlivých odvětvích, analyzuje jejich rozdílné Porovnává především nákladovou stránku výroby, míru zisku, exportní schopnosti, inovační a technologická očekávání a jejich vliv na akciové kursy.
 • Individuální analýza společnosti pracuje s předpokladem, že každá akcie má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat hospodaření společnosti a aktuální kurs akcie se pohybuje kolem této vnitřní Individuální analýza se skládá ze dvou dalších postupných kroků:

  1. Nejprve se za použití finančních analýz snaží zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj společ
  2. Poté údaje srovnává s aktuálním kursem a analyzuje, zda je akcie podhodnocena (impuls k nákupu) nebo nadhodnocena (impuls k prodeji), což udržuje kurs kolem vnitřní Nepostačuje se však řídit pouze jedním ukazatelem, ale je potřeba mít sestavený obchodní systém různých ukazatelů, které vypovídají o celkovém zdraví dané společnosti.

Psychologická analýza – jak na trhu funguje dav?

Je založena na předpokladu, že hlavně v krátkodobém horizontu mají na kursy akcií vliv psychologické reakce investorů a pracuje s úvahou, že v ekonomii se nedá vše spočítat a reakce lidí nejsou založeny na racionálních úvahách. Předmětem zkoumání tedy v tomto případě není kurs samotný, ale chování investorů.

Dá se ale chování nějak efektivně měřit? Ano, náladu investorů celkem spolehlivě měří indikátory jako např. Put/Call Ratio, Bull% / Bear %, VIX, Bullish % a další. Jejich souhrnný název – Sentiment indikátory. V obchodním systému si s jejich pomocí pohlídáte především extrémní hodnoty optimismu či pesimismu, a to v krátkém i ve středním horizontu.

Intuitivní analýza – tudy (pro začínající obchodníky) cesta nevede

Patří k nejpoužívanějším způsobům nákupu a prodeje akcií veřejností – přitom v rukou neprofesionála je tato metoda srovnatelná s ruletou a hrou „na náhodu“.  Především začínající tradeři jsou ochotni slyšet na nesmyslná doporučení, která jsou často jen osobními názory lidí, kteří umí lépe mluvit než obchodovat. Všechny obrovské banky a chytří obchodníci už na zprávy, které se objeví v novinách jako novinka, dávno reagovali a vše už je v ceně akcií dlouho zahrnuto.

Tip pro nováčky na trhu: Profesionál nedává tipy zadarmo! Když dostanete-li od někoho tip na koupi akcií, zeptejte se ho, kolik těchto akcií sám vlastní, kdy je kupoval, za kolik a proč.

Kterou analýzu pro svoje obchody zvolit?

To, co se může zdát pro jednoho tradera, dle technické analýzy, dobrá příležitost k nákupu, může být pro jiného, podle analýzy fundamentální, dobrá příležitost k prodeji. K určení směru obchodu je nutné mít minimálně základní orientaci v grafu obchodního nástroje.

A právě tomuto tématu se budeme věnovat příště.

Vše najdete na grafu (7. díl)

Miniseriál pro začátečníky: