Pochopte silné stránky obchodní metody Market Profile a získáte mimořádně účinný obchodní nástroj použitelný na všech trzích, ať už se budete soustředit na komodity, akcie, forex nebo kryptoměny. Jako všude platí – těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Naučte se s Market Profile pracovat efektivně hned na začátku, vyvarujete se zbytečných chyb později.

Market Profile, exkurs do historie

Metoda Market Profile je poměrně mladá, vytvořil ji v roce 1980 Peter J. Steidlmayer pro burzu Chicago Board of Trade. Cíl byl jeden – co nejlépe zobrazit časové a cenové vztahy, které na burze vznikají. Výsledkem jejich spolupráce je revoluční způsob zobrazování trhu pomocí vizualizace struktury a rovnováhy, čímž byl položen základ pro celou novou oblast analyzování, predikování a obchodování.

Market Profile totiž dává možnost porozumět, jaké jsou vazby mezi kupujícími a prodávajícími a kdo má na trhu skutečnou převahu, což v době před Market Profile nebylo možné v takovéto formě zjistit.

Market Profile, představení metody

Market Profile dává hlubší pohled na dění na trhu na daných cenových úrovních, což odkrývá oblasti, kde je cena nadhodnocená, podhodnocená a kde se nachází rovnováha (oblast hodnoty). Na grafu je vyjádřena písmeny abecedy, které v angličtině vycházejí z těchto slov – ČasXCenaXPříležitost (angl. zkratka TPO).

První písmeno představuje první časový úsek, který je obvykle prvních 30 minut obchodního dne (nebo X min MP). Druhé písmeno odpovídá dalším 30 minutám daného dne. Stejně to pokračuje i dál. Každý další časový úsek odpovídá novému písmenu z abecedy až do konce obchodního dne.

Písmeno je umístěno vedle každé ceny, kde se trh obchodoval v daném časovém úseku. S každým dalším úsekem pak poskytuje v reálném čase obraz tržní aktivity. Výsledný profil má tvar a dává přesný obrázek o vztahu času daného dne a ceny. Vy tak dostáváte přesné informace o klíčových úrovních zájmu o aktuální i budoucí tržní aktivitu.

Dvě hodnoty jsou v Market Profile zásadní

  • Bod kontroly (POC) – ten se vytvoří tam, kde byla největší obchodní činnost v průběhu dne, což je na grafu reprezentováno nejdelší řadou TPOs nejblíže středu celého profilu. Tato úroveň představuje nejférovější cenu pro kupující i prodávající.
  • Oblast hodnoty (VA) – ta ukazuje, kde probíhalo 70 % obchodní činnosti v průběhu dne. Nevyšší bod oblasti hodnoty (Value Area High - (VAH) a nejnižší bod oblasti hodnoty (Value Area Low – VAL), jsou pak hraniční hodnoty, kde kupující a prodávající vnímají cenu v rovnováze.

Proč jsou tyto hodnoty důležité pro následující den? Ukazují, kde účastníci trhu považují ceny za nadhodnocené, podhodnocené, nebo v reálné hodnotě. Pochopení této skutečnosti vám umožní se rozhodnout, kdy „zmáčknout spoušť“ u svého obchodu.

Metodě Market Profile jsou věnovány celé knihy a kurzy, které jdou mnohem hlouběji, než je možné v tomto krátkém zasvěcení. Jejich studiem se stanete mistry metody, která nemá ve světě obchodu konkurenci.

 Obchodní plán (11. díl)

Miniseriál pro začátečníky: