Tady jsou mé poznatky:

  • Obchodníci mají tendenci neustále hledat svatý grál, něco, co jim bude říkat přesně tady vstup a přesně tady vystup.
  • Je mylná představa, že magické indikátory, které jsou zpožděny oproti aktuální ceně, budou ziskové. A to i přesto, že vám prodejce takového indikátoru ukáže perfektní backtest na historických datech.
  • Trh si může a bude dělat co sám chce udělat bez ohledu na polohu měsíce, CCI divergenci anebo proto, že nějaký guru zrovna pronese predikci.
  • Úkolem obchodníka je „naslouchat“ tomu, co trh chce udělat

Na začátek – z gauče dobrý obchod neuděláte

Z výše uvedených poznatků podle mne vyplývá, že správná cesta, jak se stát ziskovým obchodníkem, je naučit se chápat a interpretovat trh. A nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je použít informace, které sám trh generuje. Bylo by samozřejmě skvělé ležet celé dopoledne na gauči a mačkat buy nebo sell podle signálu, který dává nějaký tajemný indikátor. Věřte mi, takto to nefunguje. Shrnu podle mého názoru nejdůležitější aspekty, které odlišují ziskového obchodníka od ztrátového.

  • Porozumění trhu
  • Porozumění sami sobě
  • KDE – nalezení míst pro vstup metodou Market Profile a Volume Profile
  • KDY – časování vstupu (diskrečně, Tape Reading, Price action atd.)

Nejčastější chybou začínajících nebo ztrácejících obchodníků je, že se soustředí na poslední položku, totiž na to, kdy vstoupit na místo toho, aby se soustředili na první bod, tj. na porozumění trhu.

S Market Profile se dostanete obchodníkům do hlavy

Market Profile je velmi užitečný nástroj, který vyvinul Peter Steidlmayer (obchodník na CBOT) a představil jej veřejnosti v roce 1985. A dodnes se jedná o jeden z nejlepších nástrojů k porozumění trhu. Steidlmayer se pokusil vytvořit vizuální reprezentaci myšlenkového procesu obchodníků. Jde vlastně o křivku Gaussova normálního rozdělení vycházející ze statistiky. Pomocí této vizuální interpretace trhu jsme lehce schopni najít místa, kde byla cena akceptována a kde odmítána.

Market Profile Blog

Nejefektivnější se jeví kombinace TPO profilu s volumovým profilem. TPO profil (z anglické zkratky Time Price Opportunity) slučuje ceny dohromady tam, kde obchodníci strávili nejvíce času. Analogicky volumový profil zvýrazňuje místa, kde bylo zobchodováno nejvíce kontraktů.

Příklad z mé praxe

6.2 se na trhu EUR/USD objevili iniciativní prodejci, kteří zanechali v TPO profilu stopu v podobě prodejního single. 7.2. prodejci pokračovali v posouvání oblasti hodnoty níže. Oblastí hodnoty rozumíme 70 % objemů (v případě volumového profilu) a ceny (v případě TPO profilu). Všimněte si, že spodní hrana volumové oblasti hodnoty z 6.2. se shoduje s horní hranou TPO oblasti.

Zároveň se velmi blízko této zóny vytvořila římsa. To všechno mi napovídá, že v tomto místě při návratu ceny by se mohli zapojit noví reakční prodávající.

Ačkoliv to vypadá velmi složitě, ve skutečnosti jde o věc, která má naprosto jednoduchou vizuální interpretaci, kde je vše na první pohled patrné. Chce to jen trochu cviku. Zároveň má Market profile několik výhod. Tou první je fakt, že nepřestane fungovat. Tou druhou je skutečnost, že funguje na všech trzích, ať už obchodujete forex, futures nebo akcie.

A do třetice nejste limitováni časovým rámcem. Market profile je pro intradenní tradery stejně jako pro swingové nebo investiční obchodníky.

Náš tip: Přečtěte si o metodě Market Profile další informace, O Market Profile máme také jednu z mála česky vydaných knih. Plné využití Market Profile vás naučíme v semináři Webinář - 7 TOP trading strategií nejen na Forex