Vždy mějte na paměti: Obchoduji jen to, co vidím na grafu

Indikátory vždy doplňují to, co už na grafu vidíte v podobě ceny – a zkušení obchodníci je mistrně dokážou využít jako doplněk k základní technické analýze. V okamžiku, kdy dostanou signál ke vstupu do trhu od vybraného indikátoru a vlastní cena na grafu vykazuje stejnou nebo podobnou tendenci, vstupují do trhu.

TIP: Při používání indikátorů mějte vždy na mysli, že v žádném případě si nesmí cena a indikátor výrazně odporovat.

Jaké indikátory existují? V praxi je jich nepřeberné množství, v zásadě se ale dají rozdělit na dvě základní skupiny:

 • Trend following indikátory – ty slouží k rychlému určení Princip? Jednoduše zkalkulují data pomocí (nějakého) matematického vzorce a vytvoří křivku, jejíž směr, tvar, délka, hodnota a další parametry slouží ke zhodnocení kvality trendu. Nejznámějšími indikátory této skupiny jsou různé variace klouzavých průměrů.
 • Oscilátory tyto indikátory se využívají k určení síly a rychlosti, kterou se na grafu pohybují ceny. Pracují s předpokladem, že síla pohybu (momentum) může být změřena, a díky tomu můžeme určit rychlost nebo směr cenové změny. Na rozdíl od trendových indikátorů jsou oscilátory tzv. leading indikátory, tedy dávají nám indikaci změny ceny před tím, než se stane. Nepoužívají se pro trendové trhy, ale pro trhy v obchodním rozpětí bez výrazného trendu. 

Trendové indikátory

Nejčastěji jsou využívány k měření tržních trendů nebo dlouhodobých směrových pohybů. Termín trend přitom vyjadřuje „vytrvalost cenového pohybu v určitém směru".

Mezi nejznámější trendové patří:

 • Moving Average -klouzavý průměr
 • Parabolic SAR
 • Directional Movement - směrový pohyb
 • M.A.C.D.

Příklad trendového indikátoru – klouzavý průměr:

Důvodů pro používání klouzavých průměrů je více, důležitý je ten, že klasické určování trendu pomocí Higher highs a Higher lows pro uptrend či Lower highs a Lower lows může být subjektivní. A když jsou v analýze trendu nesprávně použité trendové čáry, které patří k nejsubjektivnějším technickým indikátorům vůbec, jsou klouzavé průměry nedocenitelné.

Momentové indikátory

Ty se při analýze cenového grafu používají pro měření hybnosti (momenta), přičemž momentum je obecný termín pro popsání rychlosti, kterou se ceny pohybují ve vybraném časovém úseku. Změny hybnosti zpravidla vedou ke změnám cen.

Mezi nejznámější momentové indikátory patří:

 • Index relativní síly (RSI)
 • A.C.D.
 • Momentum Indicator
 • Price Oscillator - cenový oscilátor
 • Stochastic Oscillator
 • Williams % R

Princip momentových indikátorů ukážeme na příkladu Indexu relativní síly (RSI):

RSI je klasický momentový indikátor a jeho hlavním úkolem při analýze grafu je ukázat překoupené a přeprodané hodnoty. Ty přitom mohou zůstat iracionální, a to i velmi dlouho. Převedeno do praxe,  jakmile použijete RSI v silném uptrendu, počítejte s tím, že indikátor zůstane v překoupených hodnotách značnou část celého vzrůstového pohybu. Z tohoto důvodu je vhodné RSI používat jako ukazatel budoucího pravděpodobného pohybu. Jakmile je tedy RSI nad 70 nebo nad 65, berte to tak, že trh je překoupený a pravděpodobně dojde ke korekci směrem dolů, což ale zároveň neznamená, že tato korekce nastartuje nový downtrend. Může k němu dojít, ale nemusí.

Tip: Z příkladů je patrné, že neexistuje žádný „kouzelný indikátor“. Indikátory používejte při obchodování spíše jako pomocný nástroj, který může výrazně pomoci, ale může snadno obrátit i proti vám.

Tímto dílem uzavíráme téma technické analýzy. Příště představíme obchodní metodu, která z principu nikdy nepřestane fungovat. Na ní si nové znalosti můžete ověřit.

Market Profile® je vaše konkurenční výhoda (10. díl)

Miniseriál pro začátečníky: