Jestliže fundamentální analýza vyhodnotí, který trh je v danou chvíli pro vás nejvhodnější, technická analýza vám obchod načasuje. S pomocí grafů přesně zjistíte, která doba je nejpříhodnější pro prodej nebo koupi akcií či komodit. Technická analýza předpokládá, že se ceny pohybují iracionálně a že je jejich pohyb často zapříčiněn „vnějšími silami", o kterých se většina investorů nikdy nedozví. Na rozdíl od fundamentální analýzy ta technická zkoumá přímo rozdíl mezi poptávkou a nabídkou. Nehledí na faktory ovlivňující cenu.

Tip: Mějte na paměti, že fundamentální analýza slouží pro dlouhodobý vývoj ceny akcie. Naopak technická analýza nalezne uplatnění spíše v kratším měřítku.

Využijte technickou analýzu naplno, ovládněte grafy

Technická analýza je univerzální, v nezměněné podobě ji využijete prakticky pro všechny finanční trhy. US akcie, francouzské akcie, japonský futures index, bitcoin nebo US komodity – tady všude se dají použít stejné nástroje technické analýzy.

Tip:  Použití technické analýzy na odlišných trzích se liší víceméně v jediné věci – komoditní trhy jsou o poznání rychlejší než akciové. A tomu musí odpovídat i rychlost analýzy grafu.

Základní předpoklad úspěchu s grafy: Identifikujte trendy

Nejdůležitější předpoklad pro úspěšné (ziskové) využití technické analýzy spočívá v pochopení faktu, že se ceny pohybují v trendech. Bez jejich správné identifikace je každá snaha o ziskový trading poloviční. Technická analýza je v podstatě série grafů (indikátorů), zachycujících vnitřní tržní sílu či slabost a trendy. Existují stovky dostupných indikátorů, které pomáhají investorům v jejich rozhodnutích. Mnohé se staly obecně známými a používanými – např. index relativní síly (Relative Strength Index) nebo oscilátory Momentum a Stochastic.

Indikátory technické analýzy:

  • Vizuálně znázorňují historickou sílu nebo slabost cenových pohybů.
  • Ukazují, v jakém cyklu cenových pohybů se trh momentálně nachází.

Druhy grafů

V moderní technické analýze rozeznáváme několik typů grafů. K nejznámějším a nejpoužívanějším patří čárkový a svíčkový graf, někteří obchodníci zobrazují pohyby cen i pomocí grafů čárových, P&F grafů, swing grafů, Kagi, Renko.

  • Čárový graf – spojuje jednotlivé koncové (close) ceny a zobrazuje pohyb měnového páru v určitém časovém období.

zaklady ta 1

  • Čárkový graf nalezneme na něm množství čárek ilustrujících nabídku a poptávku po cenných papí Každá čárka je charakterizována 4 cenami: OPEN, HIGH, LOW a CLOSE. Vzdálenost mezi HIGH a LOW cenou vyjadřuje RANGE (rozsah).

zaklady ta 2

  • Svíčkový graf – svíčka tvoří stíny, které vyjadřují rozdíl mezi Open a Low cenou a High a Close cenou, a tělo, což je rozdíl mezi Close a Open cenou. Pokud je Close cena výše než Open cena, tělo svíčky bude bílé nebo zelené. Pro vás je to signál, že kupci byli silnější než prodejci. Pokud je Close cena pod Open cenou, tělo svíčky je černé nebo červené. V tomto případě je to signál dominance prodejců nad nakupujícími.

zaklady ta 3

 

Co znamená pojem technická analýza a jak se používá – to nyní tedy již víte. Pokročme dál –  další díl našeho seriálu podrobněji rozebere základní grafické formace.

Formace technické analýzy (8. díl)

Miniseriál pro začátečníky: