Jednotlivých obchodních příkazů je celá řada a lze je dělit podle mnoha hledisek. Mám pro vás dva, bez kterých se neobejdete.

Spekulace na vzestup ceny

Jedná se o nejpoužívanější příkaz, kdy nakupujete akcie, komodity nebo jiný obchodní instrument ve snaze vydělat na růstu jeho kurzu na burze. Princip je jednoduchý. Na začátku je vždy předpoklad nákupu za nízkou cenu a očekávání prodeje nad touto nákupní cenou –  příklad na obrázku ukazuje tento příkaz použitý při obchodování akcií společnosti Mastercard. Obchodník vstoupil nákupním příkazem Buy do dlouhé pozice (více se používá anglický výraz Long) a v momentě, kdy se ji rozhodl ukončit, zadal příkaz k prodeji Sell.

Vstup tu byl konkrétně na ceně 116 USD za akcii a prodej za cenu 125 USD za akcii. Celkový zisk tak činil 900 USD (125-116= 7 x 100 akcií= 900).

zakladní obchodní příkazy 1

Spekulace na pokles ceny

Tento příkaz umožňuje profitovat i na klesajících trzích. Princip je následující – nejdříve si za mírný poplatek vypůjčíte akcii, měnu nebo jiný burzovní produkt od brokera a prodáte jej na trhu (otevřete takzvanou krátkou pozici (Sell Short). V okamžiku, kdy cena produktu klesne, nakoupíte jej na trhu zpět a vrátíte jej brokerovi. Rozdíl mezi prodejem a zpětným nákupem je váš.

Samotné vypůjčení instrumentu v reálu nijak neřešíte, pouze v obchodní platformě, kterou používáte, zadáte Sell, vše ostatní proběhne automaticky. Obchod se pak ve vašem portfoliu objeví jako mínus X pozic.

Příklad na obrázku zobrazuje situaci, kdy potenciálně očekáváte pokles hodnoty akcií společnosti Ulta Beauty. Půjčíte si 100 kusů akcií od brokera a prodáváte je na burze příkazem short sell nebo zkráceně sell. V praxi je to mnohem jednodušší, než se vám možná zdá, protože na platformě používáte stejné příkazy jako u spekulace na růst, akorát v opačném pořadí. Na akcii Ulta Beauty byste tedy zadali Sell za cenu 267 USD za akcii, a na platformě se vám zobrazilo -100 kusů akcií. Když cena klesla na 255 USD, jak je naznačeno na grafu, rozhodli jste se pozici uzavřít. Jednoduše kliknete na buy 100 kusů akcií (uzavření krátké pozice se také říká Cover short).

Celkový zisk z tohoto obchodu tedy byl 1200 USD (267-255= 12 x 100 akcií= 1200).

základní obchodní příkazy 2

 Spekulace na vzestup nebo pokles ceny je naprostým základem, se kterým se budete na burze prakticky pořád setkávat. Jak s tímto základem co nejlépe naložit? Vyberte co nejvhodnější styl obchodování. Příležitost budete mít už v příštím díle našeho seriálu.

Styl obchodování, seznamte se (3. díl)

Miniseriál pro začátečníky: