Bottom-up

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Bottom-up

Bottom-up je investiční přístup, který se soustředí na jednotlivé akcie a neklade důraz na makroekonomycké a tržní cykly. Investor v tomto případě posuzuje charakteristiky fundamentu jednotlivých firem, nezajímá se tolik o celé odvětví nebo ekonomiku jako celek, protože předpokládá, že se těmto firmám může dařit, i když bude mít odvětví problémy.

Investiční přístup bottom-up začíná na mikro úrovni, studuje tedy celkové finanční zdraví podniku, analyzuje finanční výkazy, produkty a služby, nabídku a poptávku a další indicie. Opakem této strategie je top-down přístup, kdy začínáme na makroekonomických ukazatelích jako je celkový výkon ekonomiky, jednotlivých odvětví a pak teprve vybíráme jednotlivé firmy.

Investoři využívající strategii bottom-up jsou obvykle dlouhodobí, kdy koupí a drží akcii na základě fundamentální analýzy, díky které zjistí detailní informace o firmě a jejím růstovém potenciálu.

Související články
Další články
Související dotazy
Další dotazy
Menu Zavřít