Aktiva

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 Ostatní
Vyberte počáteční písmeno pojmu
Aktiva

Aktiva jsou zdroje s určitou ekonomickou hodnotou, která jednotlivci, korporace nebo země vlastní, protože očekávají, že na nich budou profitovat. Aktiva jsou vypsána v rozvaze, mohou být koupena nebo vytvořena. V podstatě se jedná o majetek, který používáme v podnikání.

Aktiva se běžně dělí na oběžná, krátkodobá, u kterých očekáváme, že dojde do jednoho roku na jejich zpeněžení. Dále máme aktiva fixní, například stroje, budovy a finanční, například cenné papíry, akcie jiných firem. Poslední kategorií jsou aktiva nehmotná, například patenty a obchodní známky.

Mezi obchodníky rozšířil specifické pojetí aktiv a pasiv Robert Kiyosaki, který považuje za aktivum všechno, co nám měsíčně přidává pasivní příjem a pasiva všechno, z čeho máme měsíční náklady.

Menu Zavřít